Het hoogsensitieve kind

Als je kind...

- moeite heeft met grote veranderingen

- meer leert van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf

- moeilijk in slaap te krijgen is na een opwindende dag

- oog heeft voor verdriet van anderen

- beter presteert zonder druk van buitenaf

- veel vragen stelt

- een groot onrechtvaardigheidsgevoel heeft

..... dan is je kind waarschijnlijk een HOOGSENSITIEF kind.

 Deze kinderen voelen zich goed in hun vel in veilige omgevingen. Dan zijn ze op hun best!

Eénmaal op school wordt de druk voor dit kind opgedreven:

- vlug moeten werken én goed willen presteren

- ruzie in de klas

- drukke en onplezierige speelplaatssituaties

- onmacht voelen naar dominante kinderen

Wanneer de veiligheid wegvalt komen angsten naar boven!

Gevoelige kinderen zijn minder weerbaar omdat hun focus staat naar 'het zorgen voor de buitenwereld'. Ook speelt perfectionisme en faalangst hen parten omdat dit de gevolgen zijn van té veel rekening te willen houden met hun omgeving. Zij kunnen leren om weerbaarder te worden door hun focus te leren richten naar hun 'binnenwereld'. Weten wie je bent en waar je voor staat is een belangrijke basis om gezond sterk in het leven te kunnen staan.

In deze workshop leer je hoe je je kind ondersteuning kan geven door:

contact te maken met de KWALITEITEN EN VALKUILEN van je kind

-  te leren hoe je je kind kunt begeleiden in hun INNERLIJKE KRACHT 'sterk' te leren staan

-  inzicht te krijgen in LICHAAMSTAAL EN LICHAAMSHOUDING

bewust te worden hoe je je kind WEERBAARDER kunt maken tegen pestgedrag.

WANNEER

Uitgesteld wegens covidmaatregelen

Deze workshop wordt volgend jaar herhaald