STRESS & BURNOUT

In deze snelle tijd worden meer en meer mensen geveld door een energieziekte zoals burnout. De vriendelijkste en meest perfectionistische mensen zijn het meest bedreigd. We moeten steeds meer presteren, langer werken....wie niet meedoet past niet in het systeem. Op een zeker moment gaat de stekker eruit, het licht gaat uit! Je hebt geen energie meer.

Hooggevoelige mensen zijn vatbaarder voor een burnout omdat:

- zij zich dikwijls té veel aanpassen aan hun omgeving waardoor ze

  zichzelf verliezen

- zij aanvoelen wat een systeem nodig heeft waardoor ze

  té veel van zichzelf investeren

- zij blijven functioneren in een omgeving waar zij zich niet thuis in

  voelen omdat het hen geleerd  is 'niet flauw' en 'overgevoelig' te zijn

 - zij hun grenzen niet kunnen bewaken

 - zij door hun 'anders zijn' soms te maken krijgen met pestgedrag

 - zij meer tijd nodig hebben om deze snelle en overprikkelde wereld te verwerken.

 DOEL

- Je krijgt inzicht wat chronische stress met je brein doet.

-  Je krijgt inzicht hoe een burnout ontstaat ( 3 fasen)

- Kijken naar persoonlijke kwaliteiten en vervormingen

- Valkuilen als hoogsensitieve persoon bekijken.

- Kennismaking met hartcoherentie om veerkracht te verhogen en balansherstelling

  in het lichaam te brengen.

DATUM

zaterdag 11 december'21 van 9u45 tot 12 u30

VOOR DEZE WORKSHOP KAN NIET MEER INGESCHREVEN WORDEN