- Begeleiding rond HOOGGEVOELIGHEID is nodig als je voelt dat je telkens overspoeld wordt door emoties zodat het moeilijk wordt om een waardevol leven te lijden.

Door je gave om op te merken komt er veel informatie binnen. Hierdoor is je aandacht naar de buitenwereld gericht waardoor deze binnendringt en je overspoelt. Hierdoor geraak je uit balans.

We zoeken samen naar mogelijkheden om je innerlijke kracht te vergroten zodat je zelf je balans kan herstellen.

- Begeleiding BURNOUT: Hooggevoelige mensen zijn vatbaarder voor een burnout omdat:

-  zij zich dikwijls té veel aanpassen aan hun omgeving waardoor ze zichzelf verliezen.

- het brein moeite heeft om te veel en te drukke prikkels te verwerken.

- zij aanvoelen wat een systeem nodig heeft waardoor ze té veel van zichzelf investeren.

- zij blijven functioneren in een omgeving waar zij zich niet thuis in voelen omdat het hen geleerd is 'niet flauw' en 'overgevoelig' te zijn.

 - zij hun grenzen niet kunnen bewaken.

Er zijn veel MISVATTINGEN rond ‘BURNOUT’ waardoor er ook veel OORDELEN ontstaan zoals:

- "Ik zie niets aan haar en toch is zij nog in ziekteverlof?"
-" Is hij nu nog niet beter…dat duurt nu toch al wel erg lang!"
- "Zij speelt komedie want ik zie haar thuis werken!"
- …
Voor mensen met een burnout zijn dit erg kwetsende oordelen want het zijn juist de meest gedreven werknemers met een grote intrinsieke motivatie die het meest getroffen worden.
Burnout is een ENERGIEZIEKTE die ontstaat op en rond het werk. Oorzaken ontstaan meestal door RELATIONELE VECHTDYNAMIEKEN op het werk:

- Werken met een collega die succes in je werk schijnbaar belemmert.
- Een promotie mislopen door wisseling van directie.
- Samenwerken in een team waarin verantwoordelijkheden onvoldoende opgenomen worden.
- Ondergronds pestgedrag.
- Te weinig leiding van leidinggevende waardoor lijden ontstaat.
- In een overlevingssysteem is de regel ‘ Ieder voor zich!’
- ….
Werken als hooggevoelige persoon in een ongezond systeem is energieslopend omdat hier geraakt wordt aan persoonlijke normen en waarden zoals rechtvaardigheid, samenhorigheid, loyaliteit,…
Hooggevoelige personen gaan dan aan het werk om BALANSHERSTELLING in het systeem te brengen. Dit uit zich dan in overdreven emotionele zorg dragen, redden van situaties, overuren doen, werk overnemen van anderen, verantwoordelijkheden dragen van anderen… Op deze manier geraakt het lichaam opgebrand met burnout als gevolg!

Wat kan je zelf doen? Bewustworden....


- Welke plaats neem je in het werksysteem in?    

 - Welk patroon haalt je energiepeil naar beneden?    

 - Hoe kan je beter voor jezelf zorgen?    

 - Hoe zet ik mijn grenzen?      

 - Hoe ga ik om met geroddel?                                                                                                    
 
  - ...


INDIVIDUELE THERAPIE vanaf 21 jaar

Een mooie, boeiende zoektocht naar je ware,authentieke zelf waarin je contact maakt met je overlevingsmechanismen en je anders leert omgaan met de negatieve ervaringen uit de kindertijd om zo te kunnen komen tot emotionele harmonie. Je kan ook leren omgaan met moeilijke gewaarwordingen, ervaringen en emoties. Leren om de dingen los te laten in plaats van je erdoor te laten opslorpen.Leren om zelf een actievere rol te kunnen opnemen in hoe je hiermee omgaat.